Dienstverlening

Weet u met welke van uw producten of diensten u de meeste winst maakt?

Heeft u enig idee in welke regio u het beste verkoopt?

Wilt u eigenlijk wel eens doorrekenen wat een bepaalde (investerings)beslissing u zou kunnen opleveren?

Hebt u tijdelijk een capaciteitsprobleem binnen uw Controlling afdeling?


In dergelijke gevallen is het inschakelen van Fintastisch een uitstekende keuze! Fintastisch kan uw financieel manager of controller vervangen of ondersteunen op het gebied van:

  1. Planning en control, ofwel het opstellen van budgetten per productgroep, segment en/of land en het afstemmen daarvan met de andere afdelingen binnen uw organisatie
  2. Het maken van dashboards en rapportages van Key Performance Indicators voor uw product portfolio, het analyseren van trends en het initiëren van verbeteringsvoorstellen
  3. Het maken van investeringsanalyses, dat wil zeggen het doorrekenen van investeringsvoorstellen met behulp van business cases voor het nemen van goede toekomstbeslissingen
  4. Het opstellen van specificaties voor de jaarrekening
  5. Het uitvoeren van ad hoc analyses waaronder bijvoorbeeld beslissingscalculaties en winstgevendheidsanalyses