Business Controlling

Elke organisatie is uniek en heeft behoefte aan z'n eigen specifieke informatie. De taak van de Business Controller is het continue verbeteren van interne processen. De Business Controller heeft daartoe een adviserende, pro-actieve rol in het aanleveren en analyseren van alle relevante informatie die een organisatie nodig heeft in haar besluitvorming en beleidsvorming. In plaats van achteraf vastleggen en verslagleggen, adviseert de Business Controller in besluitvorming die de toekomst van de organisatie verandert. De Business Controller denkt mee, adviseert en beslist mee op topniveau, en is daarmee een echte strategische partner van het management.